Všeobecné podmienky na portáli. 


Prevádzkovateľ Tibox servis s.r.o. zaručuje, že získané údaje nie sú predávané tretím osobám, ani iným spôsobom sprístupňované tretím osobám. Odsúhlasením Online registrácie dávate súhlas so spracovávaním osobných údajov v zmysle § 7 ods. 1 a 2 a ods. 11 a § 23 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Portál pracaihned.sk zhromažďuje len osobné údaje poskytnuté zadávateľom ako titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, a to výhradne za účelom ich evidencie , ako aj ich využitia k zabezpečeniu komunikácie so zadávateľom prostredníctvom telekomunikačného média.Za registráciu sa plati formou jednej sms v hodnote 20 € s DPH   (jednorazovo). Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku nebo v súvislosti s využívaním služieb.Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb  alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou. Reklamácie: info@pracarakusko.eu

 

Príklad: vyplňíte registračný formulár a po odoslaní obdržíte kód s číslom ktoré uvediete ako variabilný symbol.

číslo účtu: 2926901805/1100

Variabilný symbol: kód z registracií

IBAN: SK15 1100 0000 002926901805

  

 

Novinky

Info